SAMARBETSPARTNER

Vi samarbetar med TM Progress AB (Kiilto) och använder endast deras sortiment när det gäller avjämningsmassor. Vid entreprenad med TM Progress AB har vi ersättning per kvadratmeter och inte per kilo, vilket ger ett incitament att hålla ner mängden avjämningsmassor till kund.

Våra samarbetspartners: